Helbredstjek

Tilbud af tests i forbindelse med helbredstjek

NurseCare`s helbredstjek kan i reglen opbygges efter behov og ønsker

Vores anbefalinger er, ud fra erfaringer i små og store virksomheder, at et helbredstjek med alle tilbudte tests, er at foretrække. Ethvert helbredstjek bør, som udgangspunkt, berøre analyser af hjertekarsygdomme og diabetes.

Følgende tests udføres af en erfaren sygeplejerske på arbejdspladsen

Kontakt os

Kolesterol

Kolesterol er et af kroppens fedtstoffer og kolesterolniveauet kan være påvirket af både arv og miljø. Blodets indhold af kolesterol er afhængigt af kosten og kroppens egen produktion af kolesterol i leveren. Man  kan ikke mærke et forhøjet kolesterolniveau, men man kan mærke de følgevirkninger, der kommer i form af åreforkalkning og deraf følgende hjertekarsygdomme. Et forhøjet kolesterolniveau kan reduceres via livsstilsændringer, hvis disse ikke er tilstrækkelige, kan der være behov for medicinsk behandling.

Blodprocent

Blodprocenten beskriver kroppens mængde af røde blodlegemer, der fungerer som depot og transportmiddel for kroppens ”mad” – ilt og næringsstoffer. En lav blodprocent betyder ofte, at kroppen ikke producerer tilstrækkelig mange røde blodlegemer, hvorfor man kan have en følelse af træthed og manglende overskud i dagligdagen. Opdaget i tide kan blodprocenten oftest reguleres via vitaminer og mineraler.

Blodtryk

Blodtrykket beskriver hjertets arbejdsbelastning. Mange mennesker dør af hjerte/kar- sygdomme, der ikke er opdaget i tide.
Det skyldes bl.a., at man ikke umiddelbart mærker, når ens blodtryk er for højt eller ens blodårer er ”forkalkede”. Måles blodtrykket jævnligt, opdages det i tide om eller hvornår, hjertet belastes mere end sundt er.

Fedtprocent

Fedtprocenten måles med et manuelt fedtmålerapparat (BIA). Fedtmåleren måler den procentdel af kroppen, som fedtet udgør. Altså det fedt vi har inde i kroppen.

Ved at måle sin fedtprocent, kan man få et praj, i forbindelse med en slankekur, om det er muskler man opbygger, om det er fedt man smider eller om det blot er væske, som udsvingene i kilo repræsenterer.

Body-Mass-Indeks (BMI)

BMI beskriver, hvorvidt vores totale fedtmængde svarer til vores højde . Der tales meget om idealvægt og hvad det er. Hvad er ideelt og relevant for den enkelte? Nogle er lige på kanten af at være for tynde og rigtig mange er lidt for overvægtige. Ved at tjekke BMI synliggøres om mængden af fedt passer til den størrelse man har.

BMI er en måling, af det fedt vi har siddende uden på kroppen. Altså den synlige fedme.

Da mennesker er bygget forskelligt, er BMI en måling, med en vis margin, afhængig af den enkeltes knoglebygning og muskelmasse.

Blodsukker

Blodsukkeret beskriver sukkerindholdet i blodet og kroppens evne til at optage og omsætte sukkeret, der fungerer som kroppens ”benzin”.
Flere og flere mennesker får  diabetes type 2, der er forstadiet til den insulinkrævende sukkersyge. Symptomerne er mange, i starten svage og umiddelbart usammenhængende, hvorfor man sjældent tænker tanken at få målt sit blodsukker.

Al samtale, vurdering og evt. løsningsmodeller vil foregå anonymt og indenfor fastlagte etiske retningslinier.

Du taler med en erfaren sygeplejerske, der klinisk og menneskeligt er ”gearet” til at vurdere og formidle menneskets sundhed. Vi er på ingen måde frelste og vores mål er ikke at frelse dig. Vi ønsker blot udfra dine informationer og værdiresultater, at udstyre dig med de korrekte forudsætninger, så du herved giver dig selv et bedre udgangspunkt i dine fremtidige til- og fravalg i livet.

Sundhed er mange ting og idealer har mange ansigter. Vi går udfra, at vi som mennesker ikke er ens og heraf også forskellige i modtagelighed, hvorfor nogle kan leve på måder, andre ikke kan tåle. Din sundhed bliver målt udfra et samlet billede af værdier, familiære dispositioner og din livsstil generelt. Der stilles ingen krav til dig om du skal rette dig efter samtalens indhold. Du vil blive oplyst efter behov og det er formålet for en eventuel efterfølgende motivation.
Se sundhedsevents.

Nat- og skifteholdsarbejdere skal efter EU direktiv (93/104, artikel 9) tilbydes en helbredsundersøgelse med regelmæssige mellemrum, og minimum hvert 3.år.

Ring og hør nærmere.