Hvorfor?

Se hvorfor et helbredstjek er vigtigt for arbejdespladsen

Hvorfor få foretaget et helbredstjek på arbejdspladsen?

Vi hører meget om danskens tiltagende dårlige sundhedstilstand og ved godt, det nok er rigtigt. Men hvad er en dårlig sundhed og hvornår er det en farlig sundhed? Er det kun mangel på motion, eller kun forkert og for meget kost, eller kun rygning, eller stress, eller disponeringer? Eller er det en kombination af få eller flere faktorer?

Spørgsmålene besvares bedst på individuel vis, for vi mennesker er mere komplekse end som så.
Fakta er nemlig, at samtlige muligheder gør sig gældende ude blandt os alle. Derfor skal vi findes, så vi kan lave om på vores livsstil, hvis det er nødvendigt. Arbejdspladsen fylder meget i vores hverdag, så hvorfor ikke lede der?

Det er efterhånden velkendt, at virksomheder, der fører en aktiv sundhedspolitik, har lettere ved, at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye, end virksomheder, der ikke tænker sundhedsfremmende. Det er en god ide, som virksomhed, at tage et medansvar for de ansattes sundhed ved, at tilbyde dem sundhedsfremmende indsatser.

Kendetegnende for hovedparten af personer der har uhensigtsmæssige værdier er, at de ikke er klar over, at de befinder sig i fare- eller gråzoner.

Det undersøger vi

  • Blodtryk
  • Blodsukker
  • Blodprocent
  • Kolesterol
  • Body-Mass-Indeks (BMI)
  • Fedtprocent

Gode links

Formålet med et helbredstjek er

At få sendt personer med forhøjet testresultater til korrekt udredning og løbende kontrol i nærmiljøet hos egen læge.

At få understreget vigtigheden af, man har viden om familiære disponeringer og deraf en særlig agtpågivenhed overfor symptomer og arvelige konsekvenser.

At få gjort opmærksom på aktuelle individuelle risici og reelle behov for ændringer.

Symptomer opdaget i tide er måske en bagatel, opdaget for sent kan det være en alvorlig sygdom.

helbredstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for ændring.

Samtalen er fortrolig

Samtalen mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder er fortrolig, men på baggund af de anonymiserede resultater får virksomheden en samlet sunhedsprofil.

Herudfra kan målrettes en fremtidig indsats på både det forebyggende og det sundhedsfremmende område.

Sundhed på arbejdspladsen er ikke kun en fordel for de ansatte. Virksomhedens udbytte af anstrengelserne kan blive sundere og mere tilfredse medarbejdere. Trods en sundhedsindsats koster tid og penge, vil de fleste virksomheder, blot ved små sundhedstiltag, opleve en bedre sundhed og en mere tilfreds trivsel blandt deres medarbejdere. Det betyder, på sigt, rigtig mange penge at spare på sygemeldinger og dårlig trivsel.

Et helbredstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for ændring.