Sådan foregår et helbredstjek

Få mere at vide om hvordan et helbredstjek foregår

Opbyggelsen af et helbredstjek via NurseCare

Et helbredstjek er en konsultation foretaget på arbejdspladen. Konsultationen er et tæt samarbejde med medarbejderen, hvor sygeplejersken, udfra samtale, blodprøver og målinger, foretager en risikovurdering for udvikling af hjertekarsygdomme, diabetes og andre belastninger.

Medarbejderen kan frit vælge fra i undersøgelserne, f.eks. selv oplyse højde og vægt eller sige nej til fedtprocentmåling. NurseCare anbefaler selvfølgelig, at tage imod alle undersøgelser, der tilbydes.

Blodprøverne tages ved et enkelt prik i en fingerspids og der forudsættes ikke en fastende tilstand.Blodtrykket måles på venstre overarm med en automatisk blodtryksmåler og fedtprocenten bliver målt, i stående stilling, med et fedtmålerapparat, der holdes i hænderne. BMI-tallet beregnes ud fra højde og vægt.Sundhedsstatus må gerne bære præg af vores hverdag, hvor vi arbejder, spiser, drikker og bevæger os.

Behov for kontrol og fasteblodprøver, hos egen læge, vurderes udfra et samlet hele.Resultaterne udleveres med det samme. Der anvises til relevante henvisninger og information gives om forventet efterforløb. Der gives vejledning i, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af eventuelle sygdomme eller symptomer.Oplysninger om testresultater gives kun til medarbejderen og kan efterfølgende ikke spores via navn og cpr. nr.

Ved gentagende besøg kan medarbejderen selv medbringe tidligere tests til sammenligning.Ved gentagne helbredstjek skabes et kontinuerligt ”eftersyn”, baseret på tillid, respekt og kendskab sygeplejersken og virksomheden imellem. Det bliver en tilbagevendende begivenhed, at se om helbredet er som det bør være, om det er blevet bedre eller værre siden sidst.

Det, at der kommer en sygeplejerske man ”kender”, kan motivere de fleste til, i det mindste nogle timer inden, at tænke over livsstilen. Og al initiativ er en begyndelse.

Det er efterhånden velkendt, at virksomheder, der fører en aktiv sundhedspolitik, har lettere ved, at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye, end virksomheder, der ikke tænker sundhedsfremmende. Det er en god ide, som virksomhed, at tage et medansvar for de ansattes sundhed ved, at tilbyde dem sundhedsfremmende indsatser.

Kendetegnende for hovedparten af personer der har uhensigtsmæssige værdier er, at de ikke er klar over, at de befinder sig i fare- eller gråzoner.

Det undersøger vi

  • Blodtryk
  • Blodsukker
  • Blodprocent
  • Kolesterol
  • Body-Mass-Indeks (BMI)
  • Fedtprocent

Gode links

Symptomer opdaget i tide er måske en bagatel, opdaget for sent kan det være en alvorlig sygdom.

helbredstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for ændring.

Samtalen er fortrolig

Samtalen mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder er fortrolig, men på baggund af de anonymiserede resultater får virksomheden en samlet sunhedsprofil.

Herudfra kan målrettes en fremtidig indsats på både det forebyggende og det sundhedsfremmende område.

Sundhed på arbejdspladsen er ikke kun en fordel for de ansatte. Virksomhedens udbytte af anstrengelserne kan blive sundere og mere tilfredse medarbejdere. Trods en sundhedsindsats koster tid og penge, vil de fleste virksomheder, blot ved små sundhedstiltag, opleve en bedre sundhed og en mere tilfreds trivsel blandt deres medarbejdere. Det betyder, på sigt, rigtig mange penge at spare på sygemeldinger og dårlig trivsel.