Skip to main content

Velkommen til NurseCare

Nursecare består af erfarne sygeplejersker med tilknyttede ortopædkirurgiske og medicinske læger.

NurseCare’s formål er at:

Medvirke til at forebygge sygdomme

Symptomer opdaget i tide er måske en bagatel, opdaget for sent kan det være en alvorlig sygdom. Et sundhedstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred og din sundhed, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for handling.

Afdække opståede sygdomme

Samtalen er fortrolig mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder, men på baggrund af de anonymiserede resultater får virksomheden en samlet sundhedsprofil. Herudfra kan målrettes en fremtidig indsats på både det forebyggende og det sundhedsfremmende område, til gavn for både medarbejder og ansat.

Gøre opmærksom på risikoforhold

Trods en sundhedsindsats koster tid og penge, vil de fleste virksomheder, blot ved små sundhedstiltag, opleve en øget sundhed og bedre trivsel blandt deres medarbejdere. Det betyder, på sigt, rigtig mange penge sparet på sygemeldinger og dårlig trivsel.

Siden 2001 har mere end 40.000 medarbejdere på danske arbejdspladser fået foretaget et sundhedstjek af os

NurseCare repræsenterer faglig kompetence, professionalisme og fleksibilitet og overholder alle Sundhedsstyrelsens regler for blodprøvetagning og priktests. NurseCare har nedsat et udvalg, der løbende vurderer den anvendte teknologi og det videnskabelige grundlag for sine ydelser.

NurseCare tilbyder sundhedstjek til virksomheder i hele Danmark

Helbredstjek tilbydes til alt fra små virksomheder ned til 5 ansatte op til store virksomheder med flere hundrede ansatte. Tilbudet omfatter alle medarbejdere, der ønsker at deltage. Helbredstjekket foretages på arbejdspladsen.

Læs mere om vores sundhedstjek

Alle personoplysninger behandles fortroligt og anonymt.

NurseCare`s menneskesyn er, at hvert enkelt menneske har et ansvar for egen sundhed. NurseCare vil meget gerne bidrage til dette ansvar, med viden og indsigt til så mange som muligt, i et let tilgængeligt forum i små og store virksomheder.

Medarbejdere beskattes ikke af arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift

Ligningsrådet har godkendt at ansatte, der deltager i en sundhedsundersøgelse, som gennemføres på arbejdsgiverens foranledning og i arbejdsgiverens regi, ikke skal beskattes i den anledning.

Sundhedsundersøgelsen omfatter måling af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde og vægt. Derudover skal de ansatte besvare en række spørgsmål, med det formål at få klarlagt eventuelle helbredsrisici.

Hvis der viser sig at være behov for yderligere undersøgelser eller egentlig behandling, bliver den ansatte henvist til egen læge. Ligningsrådet har ved afgørelse lagt vægt på, at der er tale om en overordnet generel sundhedsundersøgelse af virksomhedens personale, bl.a. med det formål at forbedre arbejdsmiljøet og derigennem at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne.

Læs mere på skat.dk