Skip to main content

Helbredskontrol af natarbejdere

Natarbejde er forbundet med øget helbredsrisici, hvorfor det er lovpligtigt at tilbyde sine natarbejdere helbredskontrol. Pr. 1/3/2024 er nye regler trådt i kraft.

Det er lovpligtigt at tilbyde sine natarbejdere helbredskontrol

Der er en øget risiko forbundet med natarbejde, som kan påvirke medarbejderes generelle sundhed, inklusiv forhøjet risiko for visse sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme​​. Derfor er det lovpligtigt at tilbyde nat- og skifteholdsarbejdere en helbredskontrol mindst hvert 3. år eller hvert 2. år jf. overenskomstforhold.

Nye regler for helbredskontrol ved natarbejde pr. 1. marts 2024

Med de nye overenskomstregler, der træder i kraft den 1. marts 2024, har virksomheder i Danmark en øget forpligtelse til at sikre deres natarbejderes sundhed og trivsel​​. 

Nye anbefalinger for natarbejde

De nye regler kommer på baggrund af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA’s) seneste anbefalinger om natarbejde: 

  • Max 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem vagter
  • Max 9 timers varighed pr. vagt

Hvis jeres natarbejde følger anbefalingerne, er der ikke nogen ændringer ift. de eksisterende regler.

Nye regler ved natarbejde, der ikke følger anbefalingerne

Hvis jeres natarbejdere har mere end 3 nattevagter i træk, mindre end 11 timer imellem vagterne eller har vagter, som er over 9 timers varighed, er følgende nye regler gældende pr. 1. marts 2024:

  • Natarbejdere skal tilbydes helbredskontrol hvert år. Det er obligatorisk at gennemføre helbredskontrollen mindst hvert 2. år  
  • 50+ årige natarbejdere skal tilbydes en udvidet helbredskontrol. 
  • Der skal gennemføres en årlig APV, der er særligt rettet mod natarbejde

Max én nattevagt om ugen for gravide

Særlige hensyn tages desuden for gravide medarbejdere, som maksimalt må have én nattevagt om ugen​​. Når arbejdsgiveren bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid, skal medarbejderens arbejdstid hurtigst muligt og senest 2 uger efter, omlægges eller have andre arbejdsopgaver, så den gravide natarbejder maksimalt har én nattevagt om ugen. 

NurseCare har udført helbredskontroller siden 2001

NurseCare har udført helbredskontrol siden 2001, så når du vælger NurseCare til at udføre helbredskontrol af jeres natarbejdere, vælger du en partner, der forstår vigtigheden af individuel opmærksomhed og detaljerig indsigt i dine medarbejderes sundhed.

Vores tilgang er grundig og menneskecentreret, hvilket sikrer, at hver helbredskontrol er mere end bare en række tests – det er en holistisk evaluering udført af en erfaren sygeplejerske, der bygger på kontinuitet og personlig omsorg.

Al samtale, vurdering og eventuelle anbefalinger vil foregå anonymt og indenfor fastlagte etiske retningslinier.

Samtalen mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder er fortrolig, men på baggrund af de anonymiserede resultater, har virksomheden mulighed for at få en samlet anonymiseret sundhedsprofil. Medarbejderen taler med en erfaren sygeplejerske, der klinisk og menneskeligt er ”gearet” til at vurdere og formidle menneskets sundhed. Vi er på ingen måde frelste og vores mål er ikke at frelse dig. Vi ønsker blot ud fra informationerne og værdiresultater, at udstyre den enkelte med de bedste forudsætninger for sine fremtidige til- og fravalg i livet.

Alm. helbredskontrol:

Spørgeskema

Spørgeskema besvares online eller printet forud for helbredskontrollen.

Sundhedssamtale

Sundhedssamtalen foretages på baggrund af de foretaget målinger samt en samtale om livsstil, søvn, motion, trivsel, kost, rygning, alkohol og generelt helbred. Formålet med helbreds-kontrollen og sundhedssamtalen er;

(1) At få sendt personer med forhøjet testresultater til korrekt udredning og løbende kontrol i nærmiljøet hos egen læge

(2) At få understreget vigtigheden af, man har viden om familiære disponeringer og deraf en særlig agtpågivenhed overfor symptomer og arvelige konsekvenser

(3) At få gjort opmærksom på aktuelle individuelle risici og reelle behov for ændringer og give den enkelte medarbejder viden og kompetencer til at fremme egen sundhed.

Sundhedssamtalen mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder er fortrolig, men på baggrund af de anonymiserede resultater får virksomheden en samlet sundhedsprofil.

Blodtryk og puls

Blodtryk beskriver hjertets arbejdsbelastning. Mange lider af hjertekarsygdomme, der ikke er opdaget i tide. Det skyldes bl.a., at man ikke umiddelbart mærker, når ens blodtryk er for højt eller ens blodårer er ”forkalkede”. Din puls er ligeledes en vigtig indikator på, hvordan din krop og dit hjerte har det.

Blodprocent

Blodprocent beskriver kroppens mængde af røde blodlegemer, der fungerer som depot og transportmiddel for kroppens ”mad” – ilt og næringsstoffer. En lav blodprocent betyder ofte, at kroppen ikke producerer tilstrækkelig mange røde blodlegemer, hvorfor man kan have en følelse af træthed og manglende overskud. Opdaget i tide kan blodprocenten oftest reguleres via vitaminer og mineraler.

Langtidsblodsukker (HbA1c)

Langtidsblodsukker, også kendt som HbA1C, er en blodprøve, der måler den gennemsnitlige blodsukkerværdi over de seneste 2-3 måneder. HbA1c er en risikoindikator for udvikling af diabetes og prædiabetes. Det er en vigtig test, fordi det giver en mere nuanceret og pålidelig vurdering af ens blodsukker end blot en enkelt blodsukkermåling.

Total kolesterol

Total kolesterol er en blodprøve, der måler mængden af kolesterol i blodet. Kolesterol er et fedtstof, som kroppen bruger til at danne hormoner, vitamin D og stoffer, der hjælper med fordøjelsen. For meget kolesterol i blodet kan imidlertid føre til ophobning i blodårerne og øge risikoen for hjertesygdomme og slagtilfælde.

BMI, fedtmasse og fedtprocent

Disse målinger kan hjælpe med at vurdere en persons helbred og fysiske tilstand. Fedtprocent beskriver mængden af kropsfedt i forhold til resten af kroppens vægt. Fedtmasse er den mængde fedt, der er til stede i kroppen. BMI (Body Mass Index) er en beregning, der tager højde for både højde og vægt. Høje værdier kan indikere overvægt eller fedme, som kan øge risikoen for en række sundhedsproblemer, såsom diabetes og hjertesygdomme.

Visceralt fedt

Visceralt fedt er fedt, der er til stede dybt inde i kroppen omkring organerne. Det er en særlig farlig type fedt, der kan øge risikoen for sundhedsmæssige problemer som hjertesygdomme og diabetes.

Alm. helbredskontrol af natarbejdere (20 min):

Body age

Bodyage er et udtryk for din metaboliske alder og fastsættes på baggrund af forskellige biomarkører, og den måler din krops fysiske alder. Din bodyage kan dermed hjælpe med at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer i livsstilen.

Udvidet

Udvidet helbredskontrol til +50 årige:

Alt i alm. helbredskontrol

Den udvidet helbredskontrol indeholder alt fra den alm helbredskontrol samt de ekstra målinger og spørgsmål beskrevet nedenfor.

Lovpligtige ekstra spørgsmål

Som en del af overenskomstforhandlingerne i foråret 2023, har parterne haft en arbejdsmedicinsk konsulent til at fastsætte 7 spørgsmål, som skal indgå i helbredskontrollen af +50 årige natarbejdere.

Triglycerider

Triglycerider er en type fedtstoffer, der findes i blodet. Høje niveauer af triglycerider er forbundet med øget risiko for hjertesygdomme og kan skyldes en usund livsstil med overvægt, mangel på motion og dårlig kost.

LDL kolesterol

LDL (low-density lipoprotein) er kendt som “dårligt” kolesterol, da det kan føre til ophobning af kolesterol i blodårerne og øge risikoen for hjertesygdomme.

HDL kolesterol

HDL (high-density lipoprotein) er kendt som “godt” kolesterol, da det hjælper med at fjerne overskydende kolesterol fra kroppens celler og blodårer og transportere det til leveren til fjernelse.

Kontakt os og hør mere

Symptomer opdaget i tide er måske en bagatel, opdaget for sent kan det være en alvorlig sygdom.

En helbredskontrol giver den enkelte medarbejder mulighed for at få undersøgt sit helbred, gå derfra med en helbredsstatus og blive opmærksom på eventuelle behov for ændringer.

Formålet med et helbredskontrollen er:

1: At få sendt personer med forhøjet testresultater til korrekt udredning og løbende kontrol i nærmiljøet hos egen læge.

2: At få understreget vigtigheden af, man har viden om familiære disponeringer og deraf en særlig agtpågivenhed overfor symptomer og arvelige konsekvenser.

3: At få gjort opmærksom på aktuelle individuelle risici og reelle behov for ændringer.

Helbredskontrol styrker employer branding

Sundhed på arbejdspladsen er ikke kun en fordel for de ansatte. Virksomhedens udbytte kan blive sundere, mere produktive og tilfredse medarbejdere.

77% mener at sundheds- og trivselstiltag har positiv betydning for vurderingen af deres arbejdsplads

Dansk Erhverv, 2023

Trods en sundhedsindsats koster tid og penge, vil de fleste virksomheder, blot ved små sundhedstiltag, opleve en bedre sundhed og en mere tilfreds trivsel blandt deres medarbejdere. Det betyder, på sigt, rigtig mange penge at spare på sygemeldinger og dårlig trivsel.