Skip to main content

Sundhedstjek

Forebyg sygdom, reducer sygefravær, øg produktiviteten og styrk employer branding

Sundhedstjek - en investering i sundhed og arbejdsmiljø

Hos NurseCare tilbyder vi sundhedstjek på arbejdspladser i hele landet. Formålet med sundhedstjekket er at opspore og forebygge sygdomme, inden de bliver alvorlige, samt at motivere den enkelte medarbejder til at fremme og bevare egen sundhed – både på den korte og lange bane. 

Ved at investere i sundhedstjek til dine medarbejdere, investerer du i virksomhedens vigtigeste resource, nemlig medarbejderne. Værdien af en investering i sundhedstjek er drevet af de resultater som sundhedstjek kan bidrage til at opnå:

  • Forebygge sygdomme
  • Reducere sygefravær
  • Øge produktiviteten 
  • Styrke employer branding

Det får du med et sundhedstjek

Kropsanalyse og fysiologiske målinger

Medarbejderen får foretaget en kropsanalyse, der bl.a. måler fedtprocent, BMI og bodyage samt en række fysiologiske målinger som fx blodtryk, kolesterol og langtidsblodsukker mv.

Personlig sundhedsprofil til medarbejderne

Hver medarbejder får udleveret en sundhedsprofil med resultaterne fra de fysiologiske målinger, hvor det fremgår, om værdierne ligger under, på eller over normal- eller risikozonen.

Motiverende sundhedssamtale

Sygeplejersken gennemgår resultaterne som en del af en fortrolig og motiverende sundhedssamtale og kommer med eventuelle anbefalinger. Hvis der identificeres uhensigtsmæssige værdier, indebærer det udvidet oplysning og potentielt henvisning til egen læge for yderligere undersøgelser.

Anonymiseret sundhedsrapport til virksomheden

Ved flere end 20 deltagere, får virksomheden en grafisk sundhedsrapport med gennemsnitsværdier, som viser den overordnede sundhedstilstand for virksomheden.

Fleksibel og enkel process med minimal administration

NurseCare kan både facilitere tilmelding via online bookingportal eller via printede bookingskemaer, ligesom vi har 20+ års erfaring med at tilpasse forløbet og sundhedstjekkets opbygning efter virksomheders individuelle målsætninger og behov.

Sundhedstjek der kan tilpasses til jeres budget og behov

Vores sundhedstjek kan tilpasses efter jeres behov og budget og vi har mere end 20 års erfaring med at hjælpe virksomheder med at strukturere sundhedstjek, der passer bedst til jeres målsætninger inden for sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

NurseCares eksperter har sammensat et sundhedstjek med en række anbefalede målinger, der bl.a. screener for 6 ud af 8 af de hyppigste sygdomme i Danmark, bl.a. forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, KOL og type 2-diabetes. 

Kontakt os og hør mere om vores anbefalede sundhedstjek og få et tilbud, der passer til jeres arbejdsplads.

Anonymitet og sikring af persondata

Sundhedssamtalen er sikret anonymitet via sygeplejerskens tavshedspligt og medarbejdernes personlige sundhedsoplysninger bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. 

Vi opbevarer oplysningerne, så længe vi har et legitimt behov eller pligt til det. Ved flere end 20 deltagere, vil virksomheden modtage en anonymiseret rapport med gennemsnitsværdier for at vurdere det generelle sundhedsniveau på arbejdspladsen.

Vores anbefalede målinger:

Blodprocent

Blodprocenten beskriver kroppens mængde af røde blodlegemer, der fungerer som depot og transportmiddel for kroppens ”mad” – ilt og næringsstoffer. En lav blodprocent betyder ofte, at kroppen ikke producerer tilstrækkelig mange røde blodlegemer, hvorfor man kan have en følelse af træthed og manglende overskud i dagligdagen. Opdaget i tide kan blodprocenten oftest reguleres via vitaminer og mineraler.

Blodsukker

Blodsukkeret beskriver sukkerindholdet i blodet og kroppens evne til at optage og omsætte sukkeret, der fungerer som kroppens ”benzin”.
Flere og flere mennesker får  diabetes type 2, der er forstadiet til den insulinkrævende sukkersyge. Symptomerne er mange, i starten svage og umiddelbart usammenhængende, hvorfor man sjældent tænker tanken at få målt sit blodsukker.

Blodtryk

Blodtrykket beskriver hjertets arbejdsbelastning. Mange mennesker dør af hjerte/kar- sygdomme, der ikke er opdaget i tide.
Det skyldes bl.a., at man ikke umiddelbart mærker, når ens blodtryk er for højt eller ens blodårer er ”forkalkede”. Måles blodtrykket jævnligt, opdages det i tide om eller hvornår, hjertet belastes mere end sundt er.

Kolesterol

Kolesterol er et af kroppens fedtstoffer og kolesterolniveauet kan være påvirket af både arv og miljø. Blodets indhold af kolesterol er afhængigt af kosten og kroppens egen produktion af kolesterol i leveren. Man  kan ikke mærke et forhøjet kolesterolniveau, men man kan mærke de følgevirkninger, der kommer i form af åreforkalkning og deraf følgende hjertekarsygdomme. Et forhøjet kolesterolniveau kan reduceres via livsstilsændringer, hvis disse ikke er tilstrækkelige, kan der være behov for medicinsk behandling.

Fedtprocent

Fedtprocenten måles med et manuelt fedtmålerapparat (BIA). Fedtmåleren måler den procentdel af kroppen, som fedtet udgør. Altså det fedt vi har inde i kroppen.

Ved at måle sin fedtprocent, kan man få et praj, i forbindelse med en slankekur, om det er muskler man opbygger, om det er fedt man smider eller om det blot er væske, som udsvingene i kilo repræsenterer.

Body-Mass-Indeks (BMI)

BMI beskriver, hvorvidt vores totale fedtmængde svarer til vores højde . Der tales meget om idealvægt og hvad det er. Hvad er ideelt og relevant for den enkelte? Nogle er lige på kanten af at være for tynde og rigtig mange er lidt for overvægtige. Ved at tjekke BMI synliggøres om mængden af fedt passer til den størrelse man har.

BMI er en måling, af det fedt vi har siddende uden på kroppen. Altså den synlige fedme.

Da mennesker er bygget forskelligt, er BMI en måling, med en vis margin, afhængig af den enkeltes knoglebygning og muskelmasse.

Body age

Body age beskriver, hvor gammel din krop er, i forhold til de målinger sygeplejersken foretager. Man kan nemt være ældre eller yngre end ens faktuelle alder.
Sammen med de øvrige målinger, kan body age give en et billede af den aktuelle sundhedstilstand og fungerer som en klinisk præcis “behovsanalyse” for den enkelte medarbejder og arbejdsplads.

Kondital

En konditest, også kendt som en VO2 max-test, er et kombineret mål for, hvor godt lungerne er i stand til at transportere ilt ind i blodet, hjertets evne til at pumpe det iltede blod rundt i kroppen, og hvor godt musklerne kan udnytte ilten.

NurseCare bruger en ny og avanceret teknologi til at måle dit kondital, og målingen foretages liggende og er lige så præcis som test på kondicykel.

Konditest anses af den Amerikanske hjerteforening for potentielt at være en stærkere forudsigelse for dødelighed end etablerede risikofaktorer såsom rygning, højt kolesteroltal og type 2 diabetes, og tilføjelsen af VO2 max til måling af traditionelle risikofaktorer forbedrer signifikant evnen til at identificere risikoforhold.

 

Tilkøbsmuligheder

Kondital

En konditest, også kendt som en VO2 max-test, er et kombineret mål for, hvor godt lungerne er i stand til at transportere ilt ind i blodet, hjertets evne til at pumpe det iltede blod rundt i kroppen, og hvor godt musklerne kan udnytte ilten.

NurseCare bruger en ny og avanceret teknologi til at måle dit kondital, og målingen foretages liggende og er lige så præcis som test på kondicykel.

Konditest anses af den Amerikanske hjerteforening for potentielt at være en stærkere forudsigelse for dødelighed end etablerede risikofaktorer såsom rygning, højt kolesteroltal og type 2 diabetes, og tilføjelsen af VO2 max til måling af traditionelle risikofaktorer forbedrer signifikant evnen til at identificere risikoforhold.

 

Kontakt os og hør mere

Symptomer opdaget i tide er måske en bagatel, opdaget for sent kan det være en alvorlig sygdom.

Et helbredstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for ændring.

Formålet med et sundhedstjekket er:

1: At få sendt personer med forhøjet testresultater til korrekt udredning og løbende kontrol i nærmiljøet hos egen læge.

2: At få understreget vigtigheden af, man har viden om familiære disponeringer og deraf en særlig agtpågivenhed overfor symptomer og arvelige konsekvenser.

3: At få gjort opmærksom på aktuelle individuelle risici og reelle behov for ændringer.

Samtalen mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder er fortrolig, men på baggund af de anonymiserede resultater får virksomheden en samlet sunhedsprofil.

Herudfra kan målrettes en fremtidig indsats på både det forebyggende og det sundhedsfremmende område.

Sundhed på arbejdspladsen er ikke kun en fordel for de ansatte. Virksomhedens udbytte af anstrengelserne kan blive sundere og mere tilfredse medarbejdere. Trods en sundhedsindsats koster tid og penge, vil de fleste virksomheder, blot ved små sundhedstiltag, opleve en bedre sundhed og en mere tilfreds trivsel blandt deres medarbejdere. Det betyder, på sigt, rigtig mange penge at spare på sygemeldinger og dårlig trivsel.