Skip to main content

Sundhedstjek

Se hvorfor et sundhedstjek er vigtigt for arbejdspladsen

Hvorfor få foretaget et sundhedstjek på arbejdspladsen?

Vi hører meget om danskens tiltagende dårlige sundhedstilstand og ved godt, det nok er rigtigt. Men hvad er en dårlig sundhed og hvornår er det en farlig sundhed? Er det kun mangel på motion, eller kun forkert og for meget kost, eller kun rygning, eller stress, eller disponeringer? Eller er det en kombination af få eller flere faktorer?

Spørgsmålene besvares bedst på individuel vis, for vi mennesker er mere komplekse end som så.
Fakta er nemlig, at samtlige muligheder gør sig gældende ude blandt os alle. Derfor skal vi findes, så vi kan lave om på vores livsstil, hvis det er nødvendigt. Arbejdspladsen fylder meget i vores hverdag, så hvorfor ikke lede der?

Det er efterhånden velkendt, at virksomheder, der fører en aktiv sundhedspolitik, har lettere ved at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye, end virksomheder, der ikke tænker sundhedsfremmende. Det er en god ide, som virksomhed at tage et medansvar for de ansattes sundhed ved at tilbyde dem sundhedsfremmende indsatser.

Kendetegnene for hovedparten af personer, der har uhensigtsmæssige værdier er, at de ikke er klar over, at de befinder sig i fare- eller gråzoner.

NurseCare`s sundhedstjek kan i reglen opbygges efter behov og ønsker

Vores anbefalinger er, ud fra erfaringer i små og store virksomheder, at et sundhedstjek med alle tilbudte tests, er at foretrække. Ethvert tjek af helbredet og ens sundhed bør, som udgangspunkt, berøre analyser af hjertekarsygdomme og diabetes.

Al samtale, vurdering og evt. løsningsmodeller vil foregå anonymt og indenfor fastlagte etiske retningslinier.

Du taler med en erfaren sygeplejerske, der klinisk og menneskeligt er ”gearet” til at vurdere og formidle menneskets sundhed. Vi er på ingen måde frelste og vores mål er ikke at frelse dig. Vi ønsker blot udfra dine informationer og værdiresultater, at udstyre dig med de korrekte forudsætninger, så du herved giver dig selv et bedre udgangspunkt i dine fremtidige til- og fravalg i livet.

Sundhed er mange ting og idealer har mange ansigter. Vi går udfra, at vi som mennesker ikke er ens og heraf også forskellige i modtagelighed, hvorfor nogle kan leve på måder, andre ikke kan tåle. Din sundhed bliver målt udfra et samlet billede af værdier, familiære dispositioner og din livsstil generelt. Der stilles ingen krav til dig om du skal rette dig efter samtalens indhold. Du vil blive oplyst efter behov og det er formålet for en eventuel efterfølgende motivation.
Se sundhedsevents.

Følgende tests udføres af en erfaren sygeplejerske på arbejdspladsen:

Kolesterol

Kolesterol er et af kroppens fedtstoffer og kolesterolniveauet kan være påvirket af både arv og miljø. Blodets indhold af kolesterol er afhængigt af kosten og kroppens egen produktion af kolesterol i leveren. Man  kan ikke mærke et forhøjet kolesterolniveau, men man kan mærke de følgevirkninger, der kommer i form af åreforkalkning og deraf følgende hjertekarsygdomme. Et forhøjet kolesterolniveau kan reduceres via livsstilsændringer, hvis disse ikke er tilstrækkelige, kan der være behov for medicinsk behandling.

Blodprocent

Blodprocenten beskriver kroppens mængde af røde blodlegemer, der fungerer som depot og transportmiddel for kroppens ”mad” – ilt og næringsstoffer. En lav blodprocent betyder ofte, at kroppen ikke producerer tilstrækkelig mange røde blodlegemer, hvorfor man kan have en følelse af træthed og manglende overskud i dagligdagen. Opdaget i tide kan blodprocenten oftest reguleres via vitaminer og mineraler.

Blodtryk

Blodtrykket beskriver hjertets arbejdsbelastning. Mange mennesker dør af hjerte/kar- sygdomme, der ikke er opdaget i tide.
Det skyldes bl.a., at man ikke umiddelbart mærker, når ens blodtryk er for højt eller ens blodårer er ”forkalkede”. Måles blodtrykket jævnligt, opdages det i tide om eller hvornår, hjertet belastes mere end sundt er.

Fedtprocent

Fedtprocenten måles med et manuelt fedtmålerapparat (BIA). Fedtmåleren måler den procentdel af kroppen, som fedtet udgør. Altså det fedt vi har inde i kroppen.

Ved at måle sin fedtprocent, kan man få et praj, i forbindelse med en slankekur, om det er muskler man opbygger, om det er fedt man smider eller om det blot er væske, som udsvingene i kilo repræsenterer.

Body-Mass-Indeks (BMI)

BMI beskriver, hvorvidt vores totale fedtmængde svarer til vores højde . Der tales meget om idealvægt og hvad det er. Hvad er ideelt og relevant for den enkelte? Nogle er lige på kanten af at være for tynde og rigtig mange er lidt for overvægtige. Ved at tjekke BMI synliggøres om mængden af fedt passer til den størrelse man har.

BMI er en måling, af det fedt vi har siddende uden på kroppen. Altså den synlige fedme.

Da mennesker er bygget forskelligt, er BMI en måling, med en vis margin, afhængig af den enkeltes knoglebygning og muskelmasse.

Blodsukker

Blodsukkeret beskriver sukkerindholdet i blodet og kroppens evne til at optage og omsætte sukkeret, der fungerer som kroppens ”benzin”.
Flere og flere mennesker får  diabetes type 2, der er forstadiet til den insulinkrævende sukkersyge. Symptomerne er mange, i starten svage og umiddelbart usammenhængende, hvorfor man sjældent tænker tanken at få målt sit blodsukker.

Body age

Body age beskriver, hvor gammel din krop er, i forhold til de målinger sygeplejersken foretager. Man kan nemt være ældre eller yngre end ens faktuelle alder.
Sammen med de øvrige målinger, kan body age give en et billede af den aktuelle sundhedstilstand og fungerer som en klinisk præcis “behovsanalyse” for den enkelte medarbejder og arbejdsplads.

Kondital

En konditest, også kendt som en VO2 max-test, er et kombineret mål for, hvor godt lungerne er i stand til at transportere ilt ind i blodet, hjertets evne til at pumpe det iltede blod rundt i kroppen, og hvor godt musklerne kan udnytte ilten.

NurseCare bruger en ny og avanceret teknologi til at måle dit kondital, og målingen foretages liggende og er lige så præcis som test på kondicykel.

Konditest anses af den Amerikanske hjerteforening for potentielt at være en stærkere forudsigelse for dødelighed end etablerede risikofaktorer såsom rygning, højt kolesteroltal og type 2 diabetes, og tilføjelsen af VO2 max til måling af traditionelle risikofaktorer forbedrer signifikant evnen til at identificere risikoforhold.

 

Nat- og skifteholdsarbejdere skal efter EU direktiv (93/104, artikel 9) tilbydes en helbredsundersøgelse med regelmæssige mellemrum, og minimum hvert 3.år.
Kontakt os og hør mere

Symptomer opdaget i tide er måske en bagatel, opdaget for sent kan det være en alvorlig sygdom.

Et helbredstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for ændring.

Formålet med et sundhedstjekket er:

1: At få sendt personer med forhøjet testresultater til korrekt udredning og løbende kontrol i nærmiljøet hos egen læge.

2: At få understreget vigtigheden af, man har viden om familiære disponeringer og deraf en særlig agtpågivenhed overfor symptomer og arvelige konsekvenser.

3: At få gjort opmærksom på aktuelle individuelle risici og reelle behov for ændringer.

Samtalen mellem sygeplejersken og den enkelte medarbejder er fortrolig, men på baggund af de anonymiserede resultater får virksomheden en samlet sunhedsprofil.

Herudfra kan målrettes en fremtidig indsats på både det forebyggende og det sundhedsfremmende område.

Sundhed på arbejdspladsen er ikke kun en fordel for de ansatte. Virksomhedens udbytte af anstrengelserne kan blive sundere og mere tilfredse medarbejdere. Trods en sundhedsindsats koster tid og penge, vil de fleste virksomheder, blot ved små sundhedstiltag, opleve en bedre sundhed og en mere tilfreds trivsel blandt deres medarbejdere. Det betyder, på sigt, rigtig mange penge at spare på sygemeldinger og dårlig trivsel.