Skip to main content

Sundhedsevents

NurseCare tilbyder forskellige sundhedsevents, hvor oplysning om og berøring af emnet sundhed, når ud til så mange som muligt.

Sundhedsevents via NurseCare

NurseCare tilbyder forskellige sundhedsevents, hvor oplysning om og berøring af emnet sundhed, når ud til så mange som muligt.

Sundhedsevents er et fleksibelt tilbud til virksomheder, der, som en begyndelse, gerne vil implementere sundhed på et neutralt og uforpligtende niveau, for at se, om det overhovedet har interesse, at investere i sundhed.

Det kan også stå selvstændigt som en oplevelse eller fungere som en for- eller efterløber af et helsetjek. Der er mange muligheder og kombinationer, at gøre godt med.

Sundhedsevents kan afholdes der, hvor behovet er. Nogle events er, alt efter formål og resultatorientering, bedst at afholde på virksomheden.

Hver enkelt event tilrettelægges efter antal deltagere, ønske om indhold og formål med indsatsen.NurseCare`s undervisere er klinisk bredt velfunderede, hvad bidrager eventen et konkret og relevant undervisnings- og oplysningsindhold.

Foredrag, pep-talks og workshop tilrettelægges altid efter målgruppen. Ring og hør nærmere.

Sundhedsevents der tilbydes:

Foredrag

Sundhed og forebyggelse generelt eller ud fra virksomhedens evaluering

Pep-talks

Korte ”spiselige” sundhedsoplæg, evt. med få målinger.

Workshops

Få målinger med mange deltagere. F.eks. ”messe”-stand, aktivitetsdag/teambuilding, temadage etc..