Skip to main content

NurseCare tilbyder forskellige sundhedsevents, hvor oplysning om og berøring af emnet sundhed, når ud til så mange som muligt.

Sundhedsevents via NurseCare

NurseCare tilbyder forskellige sundhedsevents, hvor oplysning om og berøring af emnet sundhed, når ud til så mange som muligt.

Sundhedsevents er et fleksibelt tilbud til virksomheder, der, som en begyndelse, gerne vil implementere sundhed på et neutralt og uforpligtende niveau, for at se, om det overhovedet har interesse, at investere i sundhed.

Det kan også stå selvstændigt som en oplevelse eller fungere som en for- eller efterløber af et sundhedstjek eller en helbredskontrol. Der er mange muligheder og kombinationer, at gøre godt med.

Sundhedsevents kan afholdes der, hvor behovet er. Nogle events er, alt efter formål og resultatorientering, bedst at afholde hos virksomheden.

Hver enkelt event tilrettelægges efter antal deltagere, ønske om indhold og formål med indsatsen. NurseCare`s undervisere er klinisk bredt velfunderede, og leverer et konkret og relevant undervisnings- og oplysningsindhold.

Foredrag, pep-talks og workshop tilrettelægges altid efter målgruppen. Ring og hør nærmere.

Sundhedsevents der tilbydes:

Konditest (VO2 max) - foretages i hvile og liggende

NurseCare’s konditest tager kun 4 min og kræver hverken kondicykel eller skiftetøj. Konditest kan være relevant ifm. opstart af motionsforløb som fx DHL Stafetten

Deltagelse ved sundhedsuge

NurseCare stiller gerne op ifm. sundhedsugen og sætter fokus på vaccination eller specifikke målinger, som en smagsprøve på sundhedstjek.

Workshops

Få målinger med mange deltagere. F.eks. ”messe”-stand med måling af blodtryk eller kolesterol, aktivitetsdag/teambuilding, temadage etc..