Skip to main content

Sådan foregår et sundhedstjek

Få mere at vide om hvordan et sundhedstjek foregår

Opbyggelsen af et sundhedstjek via NurseCare

Et sundhedstjek er en konsultation foretaget på arbejdspladen. Konsultationen er et tæt samarbejde med medarbejderen, hvor sygeplejersken, ud fra samtale, blodprøver og målinger, foretager en risikovurdering for udvikling af hjertekarsygdomme, diabetes og andre belastninger.

Medarbejderen kan frit vælge fra i undersøgelserne, f.eks. selv oplyse højde og vægt eller sige nej til fedtprocentmåling. NurseCare anbefaler selvfølgelig, at tage imod alle undersøgelser, der tilbydes.

Blodprøverne tages ved et enkelt prik i en fingerspids og der forudsættes ikke en fastende tilstand.Blodtrykket måles på venstre overarm med en automatisk blodtryksmåler og fedtprocenten bliver målt, i stående stilling, med et fedtmålerapparat, der holdes i hænderne. BMI-tallet beregnes ud fra højde og vægt.Sundhedsstatus må gerne bære præg af vores hverdag, hvor vi arbejder, spiser, drikker og bevæger os.

Behov for kontrol og fasteblodprøver, hos egen læge, vurderes ud fra et samlet hele.Resultaterne udleveres med det samme. Der anvises til relevante henvisninger og information gives om forventet efterforløb. Der gives vejledning i, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af eventuelle sygdomme eller symptomer.Oplysninger om testresultater gives kun til medarbejderen og kan efterfølgende ikke spores via navn og cpr. nr.

Ved gentagende besøg kan medarbejderen selv medbringe tidligere tests til sammenligning.Ved gentagne helbredstjek skabes et kontinuerligt ”eftersyn”, baseret på tillid, respekt og kendskab sygeplejersken og virksomheden imellem. Det bliver en tilbagevendende begivenhed, at se om helbredet er som det bør være, om det er blevet bedre eller værre siden sidst.

Det, at der kommer en sygeplejerske man ”kender”, kan motivere de fleste til, i det mindste nogle timer inden, at tænke over livsstilen. Og al initiativ er en begyndelse.

Det er efterhånden velkendt, at virksomheder, der fører en aktiv sundhedspolitik, har lettere ved, at fastholde gode medarbejdere og tiltrække nye, end virksomheder, der ikke tænker sundhedsfremmende. Det er en god ide, som virksomhed, at tage et medansvar for de ansattes sundhed ved, at tilbyde dem sundhedsfremmende indsatser.

Kendetegnende for hovedparten af personer der har uhensigtsmæssige værdier er, at de ikke er klar over, at de befinder sig i fare- eller gråzoner.

Det undersøger vi

  • Blodtryk
  • Blodsukker
  • Blodprocent
  • Kolesterol
  • Body-Mass-Indeks (BMI)
  • Fedtprocent
  • Body age
  • Kondital

Gode links

Et sundhedstjek giver dig en mulighed for at få undersøgt dit helbred og sundhed, så du kender status og bliver opmærksom på eventuelle behov for ændring.